Data Terbuka Kerajaan

Data yang boleh digunakan secara bebas, boleh dikongsi dan digunakan semula oleh rakyat, agensi Sektor Awam atau Swasta.

Pelaksanaan Data Terbuka Kerajaan bertujuan untuk meningkatkan kualiti dan ketelusan penyampaian perkhidmatan awam terhadap maklumat Kerajaan. Ia juga merupakan salah satu kriteria penilaian global dalam perkhidmatan E-Kerajaan. KPKT dengan kerjasama Jabatan dan Agensi di bawahnya telah mengambil tindakan mengenal pasti set data bagi pelaksanaan data terbuka dalam setiap bidang perkhidmatan agensi.

Penggunaan data atau penggunaan semula data hendaklah berdasarkan tatacara dan mematuhi terma dan syarat: Terma Penggunaan Data Terbuka Kerajaan 1.0

BILANGAN UNIT RUMAH YANG DILULUSKAN MENGIKUT KATEGORI HARGA
BILANGAN UNIT RUMAH YANG DILULUSKAN MENGIKUT KATEGORI JENIS RUMAH
BILANGAN UNIT RUMAH YANG DILULUSKAN PEMBINAAN MENGIKUT JENIS RUMAH
PENGELUARAN LESEN PERMIT IKLAN & JUALAN
SENARAI PROJEK DI BAWAH SKIM PERUMAHAN MAMPU MILIK SWASTA
SENARAI PROJEK PERUMAHAN MAMPU MILIK SWASTA YANG MEMPEROLEHI CCC
PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI YANG TELAH DIGULUNG
SENARAI PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI SIAP DENGAN CFO CCC
STATUS KESELURUHAN PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI
BILANGAN ADUAN YANG DITERIMA MENGIKUT JENIS DAN SUMBER
BILANGAN ADUAN YANG DITERIMA MENGIKUT NEGERI
BILANGAN PEMAJU PERUMAHAN DAN AHLI LEMBAGA PENGARAH YANG DISENARAI HITAM
JENIS ADUAN YANG DITERIMA DI JABATAN PERUMAHAN NEGARA
STATISTIK KOMPAUN DIKELUARKAN
BILANGAN PEMINJAM SKIM PINJAMAN PERUMAHAN DALAM PROSES PELELONGAN
BILANGAN PERMOHONAN SKIM PERUMAHAN MAMPU MILIK SWASTA YANG DITERIMA DAN DITAWARKAN INSENTIF
BILANGAN PERMOHONAN MYDEPOSIT YANG DILULUSKAN INSENTIF
BILANGAN PERMOHONAN MYDEPOSIT YANG DTERIMA DAN DITAWARKAN INSENTIF
SENARAI PROGRAM PPR DIBAWAH PENGURUSAN KPKT
SKIM PERUMAHAN MAMPU MILIK SWASTA DILULUSKAN DAN DIBAYAR INSENTIF
STATISTIK TUNGGAKAN SKIM PINJAMAN PERUMAHAN MENGIKUT NEGERI
STATISTIK TUNGGAKAN SPP MENGIKUT TEMPOH TERTUNGGAK
SENARAI PERUMAHAN PENJAWAT AWAM MALAYSIA YANG SIAP DIBINA