TEDUH

Sistem Bank Data Perumahan

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

teduh.kpkt.gov.my

BM EN A- A A+


___

A-
A
A+

DATA TERBUKA KERAJAAN

Data yang boleh digunakan secara bebas, boleh dikongsi dan digunakan semula oleh rakyat, agensi Sektor Awam atau Swasta.

Pelaksanaan Data Terbuka Kerajaan bertujuan untuk meningkatkan kualiti dan ketelusan penyampaian perkhidmatan awam terhadap maklumat Kerajaan. Ia juga merupakan salah satu kriteria penilaian global dalam perkhidmatan E-Kerajaan. KPKT dengan kerjasama Jabatan dan Agensi di bawahnya telah mengambil tindakan mengenal pasti set data bagi pelaksanaan data terbuka dalam setiap bidang perkhidmatan agensi.

Penggunaan data atau penggunaan semula data hendaklah berdasarkan tatacara dan mematuhi terma dan syarat: Terma Penggunaan Data Terbuka Kerajaan 1.0

BILANGAN UNIT RUMAH YANG DILULUSKAN MENGIKUT KATEGORI HARGA
BILANGAN UNIT RUMAH YANG DILULUSKAN MENGIKUT KATEGORI JENIS RUMAH TAHUN 2017
BILANGAN UNIT RUMAH YANG DILULUSKAN PEMBINAAN MENGIKUT JENIS RUMAH
PENGELUARAN LESEN PERMIT IKLAN&JUALAN
SENARAI PENGELUARAN LESEN PEMAJUAN PERUMAHAN, PERMIT IKLAN & JUALAN BAGI JENIS PEMAJUAN BINA KEMUDIAN JUAL SENDIRI
SENARAI PENGELUARAN LESEN PEMAJUAN PERUMAHAN, PERMIT IKLAN & JUALAN BAGI JENIS PEMAJUAN JUAL KEMUDIAN BINA SENDIRI
SENARAI PENGELUARAN LESEN PEMAJUAN PERUMAHAN, PERMIT IKLAN & JUALAN BAGI JENIS PEMAJUAN JUAL KEMUDIAN BINA
SENARAI PENGELUARAN LESEN PEMAJUAN PERUMAHAN, PERMIT IKLAN & JUALAN BAGI JENIS PEMAJUAN SENDIRI DAN USAHASAMA
SENARAI PENGELUARAN LESEN PEMAJUAN PERUMAHAN, PERMIT IKLAN & JUALAN BAGI JENIS SYARIKAT SUBSIDIARI
SENARAI PENGELUARAN LESEN PEMAJUAN PERUMAHAN, PERMIT IKLAN & JUALAN BAGI JENIS SYARIKAT TUNGGAL
PEMAJU SWASTA SAKIT KATEGORI STRATA HIGHRISE
SENARAI PROJEK DI BAWAH SKIM PERUMAHAN MAMPU MILIK SWASTA
SENARAI PROJEK PERUMAHAN MAMPU MILIK SWASTA YANG MEMPEROLEHI CCC
SENARAI PROJEK PERUMAHAN SWASTA KATEGORI LANDED YANG SAKIT
SENARAI PROJEK PERUMAHAN SWASTA KATEGORI STRATA LANDED YANG SAKIT
PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI DALAM RANCANGAN PEMULIHAN TAHUN 2017
PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI YANG SEDANG DIPULIHKAN PEMAJU ASAL ATAU PENYELAMAT
PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI YANG TELAH DIGULUNG
SENARAI PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI SIAP DENGAN CFO CCC TAHUN 2017
STATUS KESELURUHAN PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI TAHUN 2017
BILANGAN ADUAN YANG DITERIMA MENGIKUT JENIS DAN SUMBER
BILANGAN ADUAN YANG DITERIMA MENGIKUT NEGERI
BILANGAN PEMAJU PERUMAHAN DAN AHLI LEMBAGA PENGARAH YANG DISENARAI HITAM
JENIS ADUAN YANG DITERIMA DI JABATAN PERUMAHAN NEGARA
SENARAI PEMAJU YANG DISENARAIHITAM BAGI KESALAHAN INGKAR AWARD
STATISTIK KOMPAUN DIKELUARKAN
BILANGAN PEMINJAM SKIM PINJAMAN PERUMAHAN DALAM PROSES PELELONGAN
BILANGAN PERMOHONAN SKIM PERUMAHAN MAMPU MILIK SWASTA YANG DITERIMA DAN DITAWARKAN INSENTIF
BILANGAN PERMOHONAN MYDEPOSIT YANG DILULUSKAN INSENTIF
BILANGAN PERMOHONAN MYDEPOSIT YANG DTERIMA DAN DITAWARKAN INSENTIF
JUMLAH INSENTIF BAGI SKIM MYDEPOSIT YANG DIBAYAR BAGI TAHUN 2016 DAN 2017
SENARAI PROGRAM PPR DIBAWAH PENGURUSAN KPKT
SKIM PERUMAHAN MAMPU MILIK SWASTA DILULUSKAN DAN DIBAYAR INSENTIF
STATISTIK TUNGGAKAN SKIM PINJAMAN PERUMAHAN MENGIKUT NEGERI
STATISTIK TUNGGAKAN SPP MENGIKUT TEMPOH TERTUNGGAK
SENARAI PROGRAM PERUMAHAN RAKYAT(PPR) YANG SIAP DIBINA DI NEGERI TERPILIH SEHINGGA TAHUN 2017
SENARAI PROJEK PROGRAM PERUMAHAN RAKYAT (PPR) DALAM PEMBINAAN MENGIKUT NEGERI
BILANGAN PERMOHONAN PERUMAHAN PENJAWAT AWAM MALAYSIA YANG DITERIMA DAN DILULUSKAN
SENARAI PERUMAHAN PENJAWAT AWAM MALAYSIA YANG SIAP DIBINA

Klik Portal Rasmi Open Data Kerajaan Malaysia untuk lihat keseluruhan data terbuka Kerajaan.

Hak Cipta Terpelihara 2019. Jabatan Perumahan Negara, Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan. Sesuai dipapar menggunakan Chrome versi terkini dengan paparan 1280x800.