TEDUH

Sistem Bank Data Perumahan

KEMENTERIAN PEMBANGUNAN KERAJAAN TEMPATAN

teduh.kpkt.gov.my

BM EN A- A A+


___

A-
A
A+

Apakah peranan dan fungsi Jabatan Perumahan Negara (JPN)?

JPN adalah sebuah jabatan di bawah Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan (KPKT). JPN memainkan peranan yang penting bagi memastikan pembangunan sektor perumahan yang sempurna, berkualiti dan lebih teratur untuk dinikmati oleh pelbagai lapisan masyarakat.

JPN turut melaksanakan fungsi regulatori dengan memantau dan memastikan kepatuhan sesuatu pemajuan perumahan swasta berdasarkan Akta Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Perlesenan) 1966 [Akta 118] memproses dan meluluskan permohonan Lesen Pemajuan Perumahan & Permit Iklan dan Jualan (APDL) kepada pemaju-pemaju perumahan swasta seterusnya memantau semua projek perumahan swasta yang berlesen sehingga pembinaan siap dan diserahkan kepada pembeli mengikut tempoh yang ditetapkan dalam Perjanjian Jual Beli.

Apakah Skim Perumahan yang ditawarkan oleh JPN?

Skim Perumahan yang ditawarkan oleh Jabatan Perumahan Negara adalah:

Apakah Fungsi TEDUH?

Fungsi laman web TEDUH adalah saluran portal utama yang memaparkan maklumat tentang projek-projek dan program-program perumahan awam dam swasta di Malaysia.

Di antara highlights TEDUH adalah seperti berikut ;

Apakah fungsi Sistem Pengurusan Perumahan Negara (SPRN)?

SPRN adalah gerbang ‘one-stop centre’ permohonan perumahan bagi memudahkan rakyat mengakses dan mengemukakan permohonan perumahan yang ditawarkan oleh JPN

Apakah itu Program Perumahan Rakyat (PPR)?

Program Perumahan Rakyat adalah satu program kerajaan untuk penempatan semula setinggan dan memenuhi keperluan tempat kediaman bagi golongan berpendapatan rendah (B40). PPR terdiri daripada 2 kategori iaitu PPR Disewa dan PPR Dimiliki. Rumah-rumah PPR Dimiliki dijual pada harga RM 35,000.00 seunit di Semenanjung Malaysia dan RM42,000 seunit di Sabah dan Sarawak.

Siapakah yang layak memohon Program Perumahan Rakyat (PPR)?

Pemohon dan pasangan hendaklah:

Apakah kadar sewaan PPR?

Kadar sewa RM124.00 sebulan

Berapa had pinjaman Skim Pinjaman Perumahan (SPP)?

SPP menawarkan pinjaman berjumlah RM60,000 kepada kumpulan sasar untuk membina rumah sendiri. Tempoh bayaran balik adalah sehingga 35 tahun tertakluk kepada umur peminjam ketika permohonan. Pinjaman yang diluluskan akan dikenakan caj perkhidmatan tahunan sebanyak 2%.

Siapakah yang layak memohon SPP?

Pemohon dan pasangan hendaklah:

Siapakah yang layak memohon Skim Perumahan Mampu Milik Swasta (MyHome)?

Hak Cipta Terpelihara 2019. Jabatan Perumahan Negara, Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan. Sesuai dipapar menggunakan Chrome versi terkini dengan paparan 1280x800.